Pastāv iespēja saņemt Eiropas Savienības fondu atbalstu ar intensitāti līdz 70%.
Lai saņemtu detalizētu informāciju, sazinies ar mums. Spied šeit!

BIM būvizstrādājumu ražotājiem

​Arvien biežāk par projekta neatņemamu sastāvdaļu kļūst BIM modelis. BIM Modelis satur bagātīgu informāciju un ievērojami vairāk informācijas par vienkāršu 2D rasējumu, jo tā pamatā ir 3D modelis ar tam pievienoto informāciju. BIM modeļu apmaiņas pamatā tiek izmantoti atvērtā tipa failu formāti (.ifc un .bcf), kas dod iespēju būvizstrādājuma ražotājam tos brīvi atvērt, grozīt, taisīt griezumus, plāna skatus, izgūt apjomus, apzināt tehnoloģiskās nianses un komunicēt ar projektētājiem.
 

Šo apmācību laikā dalībniekiem tiks demonstrēti praktiskie ieguvumi BIM modeļa izmantošanai būvizstrādājumu apjomu un atbilstošas tehnoloģijas noteikšanā; apskatīti BIM pamatprincipi un mācītas praktiskas iemaņas darbā ar BIM modeļiem.

Viena diena (7h)

  • Īss pārskats par BIM

  • BIM atvērtie datu tipi

  • BIM modeļa struktūras pamatprincipi un BIM modelī atrodamā informācija 

  • BIM skaitīkļu pārskats 

  • BIM Skatīkļu uzstādīšana, iestatījumu konfigurēšana 

  • Atsevišķo BIM modeļu savietošana 

  • BIM Skatīkļu izmantošana savietotā modeļa apskatei (griezumu veidošana, informācijas apskate, informācijas meklēšana, skatu veidošana, manuāla apjomu noņemšana, mērīšana) un citu bezmaksas skatīkļu funkciju pārskats 

  • BIM modeļa vizuāla kvalitātes pārbaude un konstatēto nepilnību komunicēšana 

Apmācību maksa

Pilna meistarklases cena 280eur (40eur/h) par kopējo mācību programmu. 

ES fondu atbalsts

Pastāv iespēja saņemt Eiropas Savienības fondu atbalstu ar intensitāti līdz 70%.

Dalībnieku skaits

Piedāvājam grupu meistarklases 5 -10 dalībnieku sastāvā, kā arī induviduālās meistarklases atbilstoši Jūsu vajadzībām.

Norises datums un laiks

Meistarklases datums un laiks tiks saskaņots ar Jums.