© 2021 SIA BIM Solutions. Visas tiesības aizsargātas.

BIM Būvniekiem
 • Meistarklašu dalībniekiem nepieciešams personīgais dators

 • Dalībnieki saņems apliecinājuma sertifikātu par apgūtajām zināšanām un prasmēm

 • Nodrošinām bezmaksas pusdienas un autostāvvietu

Mācību programma ir izveidota ar mērķi akcentēt BIM tūlītējos ieguvumus, ko sniedz BIM modeļa izmantošana būvniecībā. Apmācību sākumā tiks sniegta vispārējā informācija un tālāk sekos praktisko darbi, kuru laikā teorijā apskatītie aspekti izmēģināti praksē. BIM izmantošana būvlaukumā tiks demonstrēta izmantojot ‘reālu’ modeli (un 2D rasējumus), pielietojot programmatūru Trimble Connect.

Meistarklases laiks un datums tiks saskaņots ar Jums, kad tiks nokomplektēta dalībnieku grupa

Meistarklašu cena 40* EUR/h/pers. jeb 280 EUR/pers. par kopējo mācību programmu

*Pastāv iespēja saņemt Eiropas Savienības fondu atbalstu ar intensitāti līdz 70%.

Dalībnieku skaits 5-10 dalībnieki

Tēmas nosaukums

1. Kas ir BIM?

 • 2. BIM pakalpojuma
  pasūtīšanas
  pamatprincipi

 •  pasūtītāja informācijas prasību saturs, nozīme un
  pielietojums
   atbildes uz jautājumiem

 • 3. VNĪ BIM prasības Detalizēts pārskats par VNĪ BIM prasību dokumentāciju, t.sk.:

 •  BIM prasību izmantošanas iespējas
   pretendentu kompetences novērtēšana
   kontroles punkti, darba plūsmas un procedūras
  projektēšanas un būvdarbu laikā
   tehniskās prasības, t.sk. BIM nodevumi un prasības
  informācijas saturam modeļos
   atbildes uz jautājumiem
  4. Praktiskās nodarbības  BIM prasību definēšana
   BIM īstenošanas plāna izvērtēšana
   Kompetences anketas izvērtēšana
   Parauga modeļi: apmācības un izvērtēšana
   rezultātu apspriešana

 • 5. Prasības BIM
  konsultantam

 • Detalizēts pārskats par Prasību BIM konsultantam dokumentāciju,
  t.sk.:
   pienākumu grupas
   konsultanta kompetences novērtēšana
   pakalpojuma pieņemšanas un apmaksas kārtība
   atbildes uz jautājumiem

 • 6. BIM pakalpojuma
  iepirkums

 •  dokumentācijas strukturēšana un noformēšana
   pretendentu tipiskās kļūdas
   padomi un ieteikumi BIM iepirkumam publiskajā sektorā
   padomi un ieteikumi BIM iepirkumam privātajā sektorā
   atbildes uz jautājumiem

 • 7. BIM procesu ieviešana  pasūtītāja loma un nepieciešamie resursi BIM projekta

 • ietvaros
   nepieciešamās darbības BIM procesu ieviešanai uzņēmumā
   atbildes uz jautājumiem

 • 8. Rezumējums un
  secinājumi

 •  būtiskākās informācijas apkopojums
   atbildes uz jautājumiem

Viena diena (7h)

BIM Principi. Uzbūvējamais BIM (Constructable BIM).

BIM ieguvumu pārskats celtniecībā

 • Būvniecības risinājuma izpratne

 • Apjomu noņemšana

 • Informācijas pieejamība pareizajā vietā, laikā, pareizajam cilvēkam

 • Atvieglota (un kontrolēta) komunikācija

Praktiskie darbi

 • Darbs ar BIM modeli (modeļu savietošana, skatu un griezumu veidošana, informācijas meklēšana, apjomu apskate, elementu izmēru noņemšana, citas darbības)

 • BIM modeļa izmantošana komunikācijas vajadzībām (vizuālā pārbaude un konstatēto nepilnību komunicēšana ar projektētājiem un citām iesaistītajām pusēm)

Tuvākās meistarklases

March 2021
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
9:00 AM
BIM Tāmētājiem
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
9:00 AM
BIM pasūtītājiem un izpildītājiem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11