Tēmas nosaukums

1. Kas ir BIM?

 • 2. BIM pakalpojuma
  pasūtīšanas
  pamatprincipi

 •  pasūtītāja informācijas prasību saturs, nozīme un
  pielietojums
   atbildes uz jautājumiem

 • 3. VNĪ BIM prasības Detalizēts pārskats par VNĪ BIM prasību dokumentāciju, t.sk.:

 •  BIM prasību izmantošanas iespējas
   pretendentu kompetences novērtēšana
   kontroles punkti, darba plūsmas un procedūras
  projektēšanas un būvdarbu laikā
   tehniskās prasības, t.sk. BIM nodevumi un prasības
  informācijas saturam modeļos
   atbildes uz jautājumiem
  4. Praktiskās nodarbības  BIM prasību definēšana
   BIM īstenošanas plāna izvērtēšana
   Kompetences anketas izvērtēšana
   Parauga modeļi: apmācības un izvērtēšana
   rezultātu apspriešana

 • 5. Prasības BIM
  konsultantam

 • Detalizēts pārskats par Prasību BIM konsultantam dokumentāciju,
  t.sk.:
   pienākumu grupas
   konsultanta kompetences novērtēšana
   pakalpojuma pieņemšanas un apmaksas kārtība
   atbildes uz jautājumiem

 • 6. BIM pakalpojuma
  iepirkums

 •  dokumentācijas strukturēšana un noformēšana
   pretendentu tipiskās kļūdas
   padomi un ieteikumi BIM iepirkumam publiskajā sektorā
   padomi un ieteikumi BIM iepirkumam privātajā sektorā
   atbildes uz jautājumiem

 • 7. BIM procesu ieviešana  pasūtītāja loma un nepieciešamie resursi BIM projekta

 • ietvaros
   nepieciešamās darbības BIM procesu ieviešanai uzņēmumā
   atbildes uz jautājumiem

 • 8. Rezumējums un
  secinājumi

 •  būtiskākās informācijas apkopojums
   atbildes uz jautājumiem

Viena diena (7h)

BIM Principi. Uzbūvējamais BIM (Constructable BIM).

BIM ieguvumu pārskats celtniecībā

 • Būvniecības risinājuma izpratne

 • Apjomu noņemšana

 • Informācijas pieejamība pareizajā vietā, laikā, pareizajam cilvēkam

 • Atvieglota (un kontrolēta) komunikācija

Praktiskie darbi

 • Darbs ar BIM modeli (modeļu savietošana, skatu un griezumu veidošana, informācijas meklēšana, apjomu apskate, elementu izmēru noņemšana, citas darbības)

 • BIM modeļa izmantošana komunikācijas vajadzībām (vizuālā pārbaude un konstatēto nepilnību komunicēšana ar projektētājiem un citām iesaistītajām pusēm)

Pastāv iespēja saņemt Eiropas Savienības fondu atbalstu ar intensitāti līdz 70%.
Lai saņemtu detalizētu informāciju, sazinies ar mums. Spied šeit!

Atstāj savu e-pastu un mēs ar Jums sazināsimies

Paldies!

BIM būvniekiem

​Mācību programma ir izveidota ar mērķi akcentēt BIM tūlītējos ieguvumus, ko sniedz BIM modeļa izmantošana būvniecībā. Apmācību sākumā tiks sniegta vispārējā informācija un tālāk sekos praktisko darbi, kuru laikā teorijā apskatītie aspekti izmēģināti praksē. BIM izmantošana būvlaukumā tiks demonstrēta izmantojot ‘reālu’ modeli (un 2D rasējumus), pielietojot programmatūru Trimble Connect.

Apmācību maksa

Pilna meistarklases cena 280eur (40eur/h) par kopējo mācību programmu. 

ES fondu atbalsts

Pastāv iespēja saņemt Eiropas Savienības fondu atbalstu ar intensitāti līdz 70%.

Dalībnieku skaits

Piedāvājam grupu meistarklases 5 -10 dalībnieku sastāvā, kā arī induviduālās meistarklases atbilstoši Jūsu vajadzībām.

Norises datums un laiks

Meistarklases datums un laiks tiks saskaņots ar Jums.