BIM Pasūtītājiem un izpildītājiem

 • Meistarklašu dalībniekiem nepieciešams personīgais dators

 • Dalībnieki saņems apliecinājuma sertifikātu par apgūtajām zināšanām un prasmēm

 • Nodrošinām bezmaksas pusdienas un autostāvvietu

BIM uzlabo visu būvniecības projektā iesaistīto pušu savstarpējo sadarbību, ļauj ērti un ātri piekļūt visai aktuālajai informācijai, tai skaitā virtuālajiem plāniem un 3D modeļiem. Tas, savukārt, paaugstina efektivitāti un samazina izmaksas ne tikai būvniecības procesā, bet arī visa būves dzīves cikla laikā. BIM palīdz veiksmīgi tikt galā ar tādiem izaicinājumiem, kā projektēšanas kļūdu sekas, neparedzēti riski un dīkstāves, nepamatots izmaksu pieaugums, kļūdas būvdarbu laikā, kā arī pārlieku augstas apsaimniekošanas izmaksas.
Šīs meistarklases laikā dalībnieki iegūs zināšanas un prasmes kvalitatīvai BIM pakalpojumu iegādei, kā arī padziļinātu izpratni par pasūtītāja redzējumu un vajadzībām BIM projekta ietvaros. Tas, savukārt, ļaus veiksmīgi startēt iepirkumos un organizēt darbu atbilstoši sagaidāmajam rezultātam.

Meistarklases laiks un datums tiks saskaņots ar Jums, kad tiks nokomplektēta dalībnieku grupa

Meistarklašu cena 40* EUR/h/pers. jeb 280 EUR/pers. par kopējo mācību programmu

*Pastāv iespēja saņemt Eiropas Savienības fondu atbalstu ar intensitāti līdz 70%.

Dalībnieku skaits 5-10 dalībnieki

Tēmas nosaukums

1. Kas ir BIM?

 • 2. BIM pakalpojuma
  pasūtīšanas
  pamatprincipi

 •  pasūtītāja informācijas prasību saturs, nozīme un
  pielietojums
   atbildes uz jautājumiem

 • 3. VNĪ BIM prasības Detalizēts pārskats par VNĪ BIM prasību dokumentāciju, t.sk.:

 •  BIM prasību izmantošanas iespējas
   pretendentu kompetences novērtēšana
   kontroles punkti, darba plūsmas un procedūras
  projektēšanas un būvdarbu laikā
   tehniskās prasības, t.sk. BIM nodevumi un prasības
  informācijas saturam modeļos
   atbildes uz jautājumiem
  4. Praktiskās nodarbības  BIM prasību definēšana
   BIM īstenošanas plāna izvērtēšana
   Kompetences anketas izvērtēšana
   Parauga modeļi: apmācības un izvērtēšana
   rezultātu apspriešana

 • 5. Prasības BIM
  konsultantam

 • Detalizēts pārskats par Prasību BIM konsultantam dokumentāciju,
  t.sk.:
   pienākumu grupas
   konsultanta kompetences novērtēšana
   pakalpojuma pieņemšanas un apmaksas kārtība
   atbildes uz jautājumiem

 • 6. BIM pakalpojuma
  iepirkums

 •  dokumentācijas strukturēšana un noformēšana
   pretendentu tipiskās kļūdas
   padomi un ieteikumi BIM iepirkumam publiskajā sektorā
   padomi un ieteikumi BIM iepirkumam privātajā sektorā
   atbildes uz jautājumiem

 • 7. BIM procesu ieviešana  pasūtītāja loma un nepieciešamie resursi BIM projekta

 • ietvaros
   nepieciešamās darbības BIM procesu ieviešanai uzņēmumā
   atbildes uz jautājumiem

 • 8. Rezumējums un
  secinājumi

 •  būtiskākās informācijas apkopojums
   atbildes uz jautājumiem

Viena diena (7h)

1. Kas ir BIM?

Informatīvais ieskats par BIM, t.sk.:

 • būtiskākās BIM komponentes

 • BIM pielietojuma veidi

 • finansiālie un kvalitātes ieguvumi

 • atbildes uz jautājumiem
   

2. BIM pakalpojuma

 • pasūtīšanas pamatprincipi

 • pasūtītāja informācijas prasību saturs, nozīme un pielietojums

 • atbildes uz jautājumiem


3. VNĪ BIM prasības
Detalizēts pārskats par VNĪ BIM prasību dokumentāciju, t.sk.:

 • BIM prasību izmantošanas iespējas

 • pretendentu kompetences novērtēšana

 • kontroles punkti, darba plūsmas un procedūras projektēšanas un būvdarbu laikā

 • tehniskās prasības, t.sk. BIM nodevumi un prasības informācijas saturam modeļos

 • atbildes uz jautājumiem
   

​4. Praktiskās nodarbības

 • BIM prasību definēšana

 • BIM īstenošanas plāna izvērtēšana

 • Kompetences anketas izvērtēšana

 • Parauga modeļi: apmācības un izvērtēšana

 • rezultātu apspriešana


5. Prasības BIM konsultantam
Detalizēts pārskats par Prasību BIM konsultantam dokumentāciju, t.sk.:

 • pienākumu grupas

 • konsultanta kompetences novērtēšana

 • pakalpojuma pieņemšanas un apmaksas kārtība

 • atbildes uz jautājumiem
   

6. BIM pakalpojuma iepirkums

 • dokumentācijas strukturēšana un noformēšana

 • pretendentu tipiskās kļūdas

 • padomi un ieteikumi BIM iepirkumam publiskajā sektorā

 • padomi un ieteikumi BIM iepirkumam privātajā sektorā

 • atbildes uz jautājumiem


7. BIM procesu ieviešana

 • pasūtītāja loma un nepieciešamie resursi BIM projekta ietvaros

 • nepieciešamās darbības BIM procesu ieviešanai uzņēmumā

 • atbildes uz jautājumiem

8. Rezumējums un secinājumi

 • būtiskākās informācijas apkopojums

 • atbildes uz jautājumiem

Tuvākās BIM meistarklases

2021. g. maijs
Pirmd.
Otrd.
Trešd.
Ceturtd.
Piektd.
Sestd.
Svētd.
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6

© 2021 SIA BIM Solutions. Visas tiesības aizsargātas.