Pirmā diena (7h)

Teorētiskā daļa (1h)

  • Ievads par 5D;

  • BIM datu klasifikācijas;

  • BIM programmu pielietojums izmaksu plānošanā

​Praktiskā daļa (6h)

  • CAD/PDF savietošana ar BIM modeļiem vai to komponentiem izmantojot vienotās datu vides risinājumu;

  • BIM datu klasifikāciju veidošana
     

Otrā diena (7h)

Praktiskā daļa

  • Apjomu iegūšana no BIM;

  • Izmaksu datu bāzes veidošana un sasaiste ar komponentiem;

  • Darbu izpildes grafika 4D veidošana (būvniecības simulācija);.

Pastāv iespēja saņemt Eiropas Savienības fondu atbalstu ar intensitāti līdz 70%.
Lai saņemtu detalizētu informāciju, sazinies ar mums. Spied šeit!

​Aiga Kalniņa

Meistarklašu kooridinatore

a.kalnina@bimmeistarklase.lv

+371 22333015 

Sazinieties ar mums

Dalībnieku skaits

Piedāvājam grupu meistarklases 5 -10 dalībnieku sastāvā, kā arī induviduālās meistarklases atbilstoši Jūsu vajadzībām.

Norises datums un laiks

Meistarklases datums un laiks tiks saskaņots ar Jums.

Apmācību maksa

Meistarklases cena ir 40€ / h. Pilna meistarklases cena 560€ pa kopējo mācību programmu.

BIM tāmētājiem

​Pateicoties Būves informācijas modelēšanai (BIM), būvmateriālu apjomu aprēķināšana ir kļuvusi daudzreiz ātrāka un precīzāka, kas būtiski paātrina izmaksu aprēķināšanas procesu. BIM dod iespēju ievērojami samazināt būvniecības izmaksas, kā arī samazināt būvniecības laikā radušos atkritumu daudzumus. Tāme bieži ir tik kvalitatīva, cik kvalitatīva ir pieejamā informācija. BIM palīdz tāmētājam saņemt viņam nepieciešamo informāciju uzskatāmā, ērtā formā, bez lieka laika patēriņa, kā tas ir ar 2D rasējumiem. BIM dod iespēju pasūtītājiem pārbaudīt būvmateriālu apjomus neatkarīgi no būvuzņēmējiem, savukārt būvuzņēmējiem BIM dod iespēju samazināt patērēto laiku piedāvājumu sagatavošanai, kā arī būvniecības procesā būtiski samazināt materiālu sagādei patērēto laiku.

BIM modelis savā ziņā ir datubāze, no kuras tāmētājs var iegūt informāciju. Šo informāciju var iegūt manuāli, automātiski un sasaistē ar Jūsu izmaksu datubāzi. Šis process citkārt tiek dēvēts kā 5D BIM. Apmācību dalībniekiem tiks sniegts teorētisks pārskats par BIM pamatprincipiem un praktiskie darbi BIM modeļa apjomu noņemšanā un tāmēšanā.