© 2020 SIA BIM Solutions. Visas tiesības aizsargātas.

TBD
BIM Koordinēšana: Komunikācija, kolīziju un citu jautājumu koordinēšana
Attālināti/Klātienē
TBD
BIM Tāmētājiem
Latvijas Nacionālā bibliotēka
TBD
BIM Tāmētājiem
Attālināti/Klātienē
TBD
BIM Projektētājiem: korekta Būvkonstrukciju BIM modeļa izstrāde (Tekla Structures)
Attālināti/Klātienē
TBD
BIM pasūtītājiem un izpildītājiem
Attālināti/Klātienē
TBD
BIM Projektētājiem: Parametriska projektēšana izmantojot vizuālo programmēšanu
Attālināti/Klātienē
TBD
BIM Skatīkļi: Ēkas digitālā modeļa apskate un komunikācija
Attālināti/Klātienē
TBD
BIM Projektētājiem: korekta Būvkonstrukciju BIM modeļa izstrāde (Tekla Structures)
Latvijas Nacionālā bibliotēka
TBD
BIM Projektētājiem: Parametriska projektēšana izmantojot vizuālo programmēšanu
Latvijas Nacionālā bibliotēka
TBD
BIM pasūtītājiem un izpildītājiem
Latvijas Nacionālā bibliotēka
TBD
BIM Vienotā Datu Vide
Latvijas Nacionālā bibliotēka
TBD
BIM Koordinēšana: Komunikācija, kolīziju un citu jautājumu koordinēšana
Hestia Hotel Radi Un Draugi

MEISTARKLASES

PASNIEDZĒJI

BIM MEISTARKLASES UZDEVUMS

BIM meistarklases uzdevums ir nodrošināt būvniecības industrijas speciālistus ar praktiskām zināšanām, kas dotu iespēju izpildīt pieaugošās prasības būvniecības iepirkumos izmantot Būvju informācijas modelēšanas (BIM) sniegtās iespējas.
Sadalot programmu “BIM Meistarklase” zemāk norādītajās tēmās un apakštēmās sniegt iespēju būvniecības nozares speciālistiem gūt praktiskas zināšanas par BIM un ar to saistīto IT rīku izmantošanas iespējām atsevišķu profesiju pārstāvjiem.

KAS IR BIM MEISTARKLASE

BIM meistarklases mērķis ir sagatavot būvniecības industrijas speciālistus, tai skaitā projektētājus, tāmētājus, būvniekus, projektu vadītājus, pasūtītājus un citus būvniecības dalībniekus prasībām, kas ir izvirzītas saskaņā ar Ekonomikas ministrijas izstrādāto Būvju informācijas modelēšanas (BIM) ieviešanas ceļa karti. Sniegt padziļinātas zināšanas būvniecības apakšnozaru speciālistiem par BIM prasībām, kā arī jaunāko IT risinājumu izmantošanas iespējām, lai sasniegtu iespējami augstvērtīgus un detalizētus rezultātus, kas, paplašinot BIM izmantošanas iespējas, veicinātu produktivitātes pieaugumu būvniecības nozarē Latvijā.