Pirmā diena (7h)

Teorētiskā daļa (1h)

 • BIM kvalitātes veidu pārskats;

 • BIP (BIM Izpildes Plāna) loma ar kvalitāti saistīto jautājumu definēšanā un izpildē;

 • Kvalitatīvas modelēšanas pamatprincipi;

 • BIM kvalitātes vadības un kontroles procesu pārskats;

Praktiskā daļa (6h)

 • BIM (.IFC) modeļu savietošana un konfigurēšana;

 • CAD/PDF savietošana ar BIM modeļiem vai to komponentēm;

 • Modeļu skatu un rīku izmantošana;

 • Modeļu vizuālās pārbaudes un problēmvietu atskaites veidošana;

 • BIM informācijas klasifikācijas veidošana;

 • BIM informācijas apjomu noņemšana.
   

Otrā diena (7h)

Praktiskā daļa (7h)

 • Individuālas automatizētās pārbaudes noteikumu izveidošana;

 • Modeļu kvalitātes automatizētās pārbaudes veikšana;

 • Automātiska problēmvietu prezentāciju (BCF) veidošana;

 • BCF servera konfigurēšana un sagatavošana darbam;

 • Problēmvietu koordinēšana, izmantojot BCF serveri.

Pastāv iespēja saņemt Eiropas Savienības fondu atbalstu ar intensitāti līdz 70%.
Lai saņemtu detalizētu informāciju, sazinies ar mums. Spied šeit!

Atstāj savu e-pastu un mēs ar Jums sazināsimies

Paldies!

BIM koordinēšana

Būvju informācijas modelēšana (BIM) visā pasaulē attīstās ļoti strauji un tikpat strauji pieaug prasības pēc kvalitatīviem modeļiem, kā arī pēc efektīva BIM koordinēšanas procesa. Viens no būtiskākajiem BIM projekta koordinēšanas aspektiem ir komunikācija - konstatēto kolīziju, izmaiņu, papildinājumu un citu modeļu nepilnību procesa un statusu vadība.  Šis process aizņem būtisku laiku un, neefektīvi organizējot šo procesu, pastāv problēmu rašanās riski.

Apmācību laikā uzsvars tiks likts uz praktiskajiem darbiem, pamatojoties uz teoriju un pasniedzēju pieredzi no reāliem BIM projektiem, kura tiks apskatīta semināra pirmajā daļā (BIM kvalitātes aspekti - ģeometrija, informācija, projektēšanas uzdevums, process). Praktiskajā daļā dalībniekiem būs jāsimulē reāla situācija, veicot kvalitātes pārbaudes BIM modeļiem.

Apmācību maksa

Pilna meistarklases cena 560eur (40eur/h) par kopējo mācību programmu. 

ES fondu atbalsts

Pastāv iespēja saņemt Eiropas Savienības fondu atbalstu ar intensitāti līdz 70%.

Dalībnieku skaits

Piedāvājam grupu meistarklases 5 -10 dalībnieku sastāvā, kā arī induviduālās meistarklases atbilstoši Jūsu vajadzībām.

Norises datums un laiks

Meistarklases datums un laiks tiks saskaņots ar Jums.