BIM Koordinēšana: Komunikācija, kolīziju un citu jautājumu koordinēšana

Būvju informācijas modelēšana (BIM) visā pasaulē attīstās ļoti strauji un tikpat strauji pieaug prasības pēc kvalitatīviem modeļiem, kā arī pēc efektīva BIM koordinēšanas procesa. Viens no būtiskākajiem BIM projekta koordinēšanas aspektiem ir komunikācija - konstatēto kolīziju, izmaiņu, papildinājumu un citu modeļu nepilnību procesa un statusu vadība.  Šis process aizņem būtisku laiku un, neefektīvi organizējot šo procesu, pastāv problēmu rašanās riski. 

Apmācību laikā uzsvars tiks likts uz praktiskajiem darbiem, pamatojoties uz teoriju un pasniedzēju pieredzi no reāliem BIM projektiem, kura tiks apskatīta semināra pirmajā daļā (BIM kvalitātes aspekti - ģeometrija, informācija, projektēšanas uzdevums, process). Praktiskajā daļā dalībniekiem būs jāsimulē reāla situācija, veicot kvalitātes pārbaudes BIM modeļiem.

 • Meistarklašu dalībniekiem nepieciešams personīgais dators

 • Dalībnieki saņems apliecinājuma sertifikātu par apgūtajām zināšanām un prasmēm

 • Nodrošinām bezmaksas pusdienas un autostāvvietu

Meistarklases laiks un datums tiks saskaņots ar Jums, kad tiks nokomplektēta dalībnieku grupa

Meistarklašu cena 40* EUR/h/pers. jeb 560 EUR/pers. par kopējo mācību programmu

*Pastāv iespēja saņemt Eiropas Savienības fondu atbalstu ar intensitāti līdz 70%. Lai saņemtu detalizētu
informāciju, lūdzam sazināties ar BIM Solutions pārstāvjiem.

Dalībnieku skaits 5-10 dalībnieki

Pirmā diena (7h)

Teorētiskā daļa (1h)

 • BIM kvalitātes veidu pārskats;

 • BIP (BIM Izpildes Plāna) loma ar kvalitāti saistīto jautājumu definēšanā un izpildē;

 • Kvalitatīvas modelēšanas pamatprincipi;

 • BIM kvalitātes vadības un kontroles procesu pārskats;

Praktiskā daļa (6h)

 • BIM (.IFC) modeļu savietošana un konfigurēšana;

 • CAD/PDF savietošana ar BIM modeļiem vai to komponentēm;

 • Modeļu skatu un rīku izmantošana;

 • Modeļu vizuālās pārbaudes un problēmvietu atskaites veidošana;

 • BIM informācijas klasifikācijas veidošana;

 • BIM informācijas apjomu noņemšana.
   

Otrā diena (7h)

Praktiskā daļa (7h)

 • Individuālas automatizētās pārbaudes noteikumu izveidošana;

 • Modeļu kvalitātes automatizētās pārbaudes veikšana;

 • Automātiska problēmvietu prezentāciju (BCF) veidošana;

 • BCF servera konfigurēšana un sagatavošana darbam;

 • Problēmvietu koordinēšana, izmantojot BCF serveri.

Tuvākās BIM meistarklases

2021. g. maijs
Pirmd.
Otrd.
Trešd.
Ceturtd.
Piektd.
Sestd.
Svētd.
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6

© 2021 SIA BIM Solutions. Visas tiesības aizsargātas.